Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD)

Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige

GIT-PD biedt een behandelkader dat aansluit bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis om hen te ondersteunen/behandelen. Het behandelkader bevat de gemeenschappelijke eigenschappen uit effectieve psychotherapieën en is een goed gestructureerde en geprotocolleerde aanpak, die bestaande/lopende behandelingen aanvult. De kracht van GIT-PD is dat het op verschillende niveaus van de behandeling van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis handvatten biedt en discipline overstijgend kan worden ingezet. Namelijk op het niveau van de therapeutische relatie, de kwaliteiten van de behandelaar en de basisprincipes van de behandeling.

Editie 1, 2023 Download artikel

Inloggen