(H)erkennen van zwakbegaafdheid bij ouderen

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Het is complex om zwakbegaafdheid bij ouderen te herkennen en een behandeling te indiceren. In deze casus wordt beschreven welke diagnostiek de regiebehandelaar toepast bij een oudere vrouw, om zwakbegaafdheid, een depressie en de gevolgen ervan in het dagelijks
leven te herkennen. Het wordt duidelijk dat overvraging, vanwege weggevallen structuur en ondersteuning, ten grondslag ligt aan probleemgedrag.

Editie 2, 2018 Download artikel

Inloggen