Hepatitis C, the silent killer overwonnen?

Auteur(s): Lia Meerkerk
Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Hepatitis C wordt ook wel de silent killer genoemd. De diagnose wordt vaak laat gesteld en er kan dan al veel schade zijn aangericht. Een vroege diagnose is van groot belang om complicaties te voorkomen. De afgelopen jaren is er veel veranderd ten aanzien van de behandeling van hepatitis C. Medicatie die nu beschikbaar is, geeft een grotere kans op genezing en kan gezien het gunstigere bijwerkingenprofiel aan meer patiënten worden voorgeschreven. Ook voor patiënten bij wie behandeling eerder gefaald heeft, is er weer hoop dat zij kunnen genezen van hepatitis C. Therapietrouw is van groot belang voor het slagen van de behandeling. De verpleegkundige en/of verpleegkundig specialist kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Editie 3, 2016 Download artikel

Inloggen