Het belang van vroegtijdige herkenning en behandeling van een eerste psychose

Auteur(s): Nynke Boonstra en Malda, A.

Vroegtijdige herkenning van eerste-episode psychosepatiënten speelt een belangrijke rol in het herstelproces. Patiënten met een kortere onbehandelde psychoseduur hebben een gunstigere prognose dan patiënten met een langere onbehandelde psychoseduur.

Door systematische screening met een zelfrapportagevragenlijst worden psychotische patiënten sneller gedetecteerd en behandeld, wat de onbehandelde psychoseduur verkort.

Aangezien dergelijke screening slechts een beperkte investering vraagt van zowel patiënt als organisatie, is het aan te raden deze al in de eerste fase van de aanmelding en triage te implementeren.

Editie 3, 2012 Download artikel Literatuur

Inloggen