Het effect van roken op verslavingsbehandeling

Cliënten melden zich bij een instelling voor verslavingszorg om te stoppen met middelengebruik of te minderen. Samen met de cliënt wordt er gericht gewerkt aan vooruitgang. De rol van de hulpverlener is essentieel bij het bewustmaken van gezond gedrag. Cliënten moeten hun behandeling in een veilige en gezonde omgeving kunnen volgen. Roken door hulpverleners in het bijzijn van cliënten is binnen de (verslavings- en GGZ-)zorg een mogelijke trigger voor terugval in zowel nicotine- als ander middelengebruik. Uit onderzoek komen aanwijzingen dat het gelijktijdig stoppen met roken tijdens de behandeling van verslaving aan andere middelen een additioneel positief effect heeft.

Editie 4, 2013 Download artikel

Inloggen