Het meten van de bloeddruk

Auteur(s): Janssen, M.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Bloeddruk meten is een diagnostisch onderzoek dat door verpleegkundigen en artsen dagelijks vele malen wordt verricht. De bloeddruk geeft informatie over de conditie van de patiënt. Hoge bloeddruk is geen ziekte.
Langdurig verhoogde bloeddruk geeft echter wel een verhoogde kans op hart- en vaatziekten; het is een risicofactor. Te lage bloeddruk kan duizeligheid veroorzaken en geeft daardoor een grotere kans op vallen.
We streven daarom naar een bloeddruk die binnen de normaalwaarden valt.
Onze huidige methode van handmatig bloeddruk meten is in 1896 uitgevonden door Riva-Rocci. Daarom noteert men de bloeddruk met rr.
Bloeddruk meten is het indirect (onbloedig) meten van de druk in de (arm)arterie.
Het meten van de bloeddruk is vastgelegd in een protocol (nhg). Daarnaast staat in de multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (2011) veel informatie over bloeddruk meten.

Editie 4, 2014 Download artikel

Inloggen