Het Neuman Systems Model

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige

Verpleegkunde is een boeiend maar complex beroep en houdt zich in de dagelijkse praktijk bezig met mensen van wie de gezondheid bedreigd wordt of al verstoord is. Ze probeert de complexe werkelijkheid van de mens te begrijpen. Een theoretisch of conceptueel model, zoals het Neuman Systems Model, helpt om de essentie van ons beroep te benoemen en te omschrijven, zodat het verpleegkundig handelen inzichtelijk gemaakt kan worden. Hierdoor kan het verpleegkundig domein worden afgebakend. Dit artikel geeft toelichting op en uitwerking aan de praktische toepasbaarheid van dit model.

Editie 3, 2022 Download artikel

Inloggen