Het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg in vogelvlucht

Auteur(s): Velink, C.
Verpleegkundige

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) is verouderd en wordt binnenkort gesplitst in twee nieuwe wetten: de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte ggz)1 en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wet zorg en dwang).2
Door de Wet Bopz te vervangen door twee afzonderlijke regelingen kunnen de bevoegdheden, de verplichtingen van de zorgaanbieder, de rechten van de patiënt en mogelijke maatregelen worden afgestemd op de specifieke kenmerken van de desbetreffende doelgroepen, waardoor de rechtsbescherming van patiënten wordt vergroot.3
In deze bijdrage wordt ingegaan op het wetsvoorstel verplichte ggz en worden de verschillen met de Wet Bopz kort aangestipt.4

Editie 4, 2014 Download artikel

Inloggen