Heterogeniteit van ADHD bij volwassenen

Auteur(s): Jeanette Mostert
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

ADHD is een complexe stoornis die wordt gekenmerkt door klinische symptomen van onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. Voor ADHD bij volwassenen is maar weinig aandacht; pas in 2015 is een eerste richtlijn uitgebracht. Deze geeft echter geen adviezen hoe om te gaan met de heterogeniteit van ADHD. Zowel uit de omschrijving van de diagnose als uit onderzoek naar de oorzaken van ADHD blijkt dat er geen eenduidig beeld van ADHD bestaat. En ook bij één patiënt kan de uiting van symptomen met de tijd veranderen. Voor de behandeling van ADHD is het daarom cruciaal de persoonlijke situatie van de patiënt te doorgronden en een individueel behandelplan op te stellen. Hierbij moet rekening worden gehouden met specifieke symptomen, comorbide stoornissen en cognitief functioneren.

Editie 4, 2016 Download artikel

Inloggen