Hoe gaat het met de kinderen?

Auteur(s): Henrike Rebel
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In Nederland hebben ongeveer 577.000 kinderen onder de 18 jaar een ouder met psychische problemen en/of verslavingsproblematiek. Deze kinderen vormen een risicogroep om zelf psychische problemen te ontwikkelen. Ze worden KOPP- of KVO-kinderen genoemd: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen of Kinderen van Verslaafde Ouders. Deze kinderen vormen een risicogroep voor het ontwikkelen van KOPP-problemen: psychische problemen, ontwikkelingsproblemen en/of hebben een verhoogde kans mishandeld te worden. In Nederland doen per jaar ongeveer 94.000 mensen een suïcidepoging. Het is onbekend hoeveel van hen kinderen van 0-18 jaar hebben.

Editie 3, 2017 Download artikel

Inloggen