Hulp bij zelfdoding in de GGZ

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Psychiatrische patiënten kunnen op basis van ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden in aanmerking komen voor hulp bij zelfdoding. In 2013 waren er 42 psychiatrische patiënten die hulp kregen bij zelfdoding, in 2014 waren dit er 41. In de jaren ervoor waren het er nooit meer dan 14. Beslissingen inzake hulp bij zelfdoding in de psychiatrie behoren tot het domein van de psychiater, maar de zorg en begeleiding van patiënten in een traject van hulp bij zelfdoding liggen grotendeels bij verpleegkundigen. Hoe ziet de verpleegkundige zorg eruit tijdens een traject van hulp bij zelfdoding (HbZ)?

Editie 2, 2016 Download artikel

Inloggen