Hyponatriëmie

Auteur(s): Aantjes, Carla en Winter, Rob
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Natriumbepaling, vaak in combinatie met een kaliumbepaling, is een van de meest aangevraagde laboratoriumbepalingen (Na/Ka) door voorschrijvers. In dit artikel wordt beschreven dat er bij gecombineerd gebruik van SSRI en diuretica een risico is op hyponatriëmie. Overleg met de huisarts en verandering in behandelbeleid zijn geïndiceerd. 

Editie 1, 2021 Download artikel

Inloggen