Inschatting van (para)suïcidaal gedrag: gestructureerde versus klinische risicotaxatie

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Tijdens een residentiële psychiatrische opname is het van belang suïcidaal gedrag in kaart te brengen. Het is belangrijk dat de verpleegkundigen een inschatting maken van het suïcidaal gedrag. Dit onderzoek vergelijkt een gestructureerde inschatting van (para)suïcidaal gedrag met de klinische inschatting van dit risico door psychiatrisch verpleegkundigen.
De schatting van het risico op suïcidaal gedrag binnen de residentiële psychiatrische zorg is afhankelijk van de gebruikte methode, waarbij verpleegkundigen dit risico lager inschatten vergeleken met de inschatting met NGASR. De klinische inschatting was vergelijkbaar met de BDI-II en de HDRS.

Editie 1, 2015 Download artikel

Inloggen