Intoxicatie met 180 tabletten imipramine

Auteur(s): Aalbers, A.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Intoxicaties met klassieke antidepressiva zijn ernstig, vanwege het risico op levensbedreigende hartritme- en geleidingsstoornissen.
In dit artikel wordt een casus beschreven van een patiënt met een ernstige imipramine-intoxicatie. Door snelle diagnosestelling en adequate behandeling, waarbij onder andere absorptieverminderende maatregelen werden toegepast, herstelde de patiënt en kon zij terugkeren naar de psychiatrische instelling waar zij verbleef.

Editie 4, 2015 Download artikel

Inloggen