Katatonie bij autisme

Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Ook patiënten met een stoornis in het autistisch spectrum kunnen katatonie ontwikkelen. Er is een overlap in symptomatologie van autisme en katatonie. Onderdiagnostiek en onderbehandeling dienen voorkomen te worden. Daarom is kennis over en herkennen van katatonie belangrijk. Een goed meetinstrument is daarbij nuttig. Katatonie is meestal goed te behandelen.

Editie 4, 2021 Download artikel Literatuur Tabel 2

Inloggen