Klinisch redeneren in forensische psychiatrie met de ICF

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De prevalentie van ADHD is 3-5% bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Bij 30 tot 70% blijven de symptomen op volwassen leeftijd bestaan, dat neerkomt op 1% van de totale volwassen bevolking.
ADHD is een stoornis waarbij in uiteenlopende situaties een combinatie van hyperactief en overmatig rusteloos, impulsief en ongeconcentreerd gedrag voorkomt. Bij volwassenen met ADHD is er een hoge mate van comorbiditeit, met name antisociale persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, stemmingsstoornissen en middelenafhankelijkheid. ADHD met hyperactief of impulsief gedrag op jonge leeftijd voorspelt in de volwassenheid vaak gedragsproblemen, lagere kwaliteit van leven en een grotere kans op criminaliteit.

Editie 1, 2016 Download artikel download extra literatuur

Inloggen