Klinkt als… maar is het niet; vijf syndromen die lijken op ‘schizofrenie’

Auteur(s): Blom, J.D.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Niet ieder cluster van psychotische symptomen rechtvaardigt een diagnose ‘schizofrenie’ zoals beschreven in de dsm-5.
Zelfs wanneer we de dsm-criteria zorgvuldig toepassen, komen wij soms ziektebeelden tegen die een andere diagnose rechtvaardigen en daarmee ook een andere behandeling. In dit artikel worden vijf van zulke ziektebeelden beschreven.
Achtereenvolgens komen aan bod: het alice-in-wonderlandsyndroom, het incubusfenomeen, de katatonie, muzikale hallucinaties en de temporale epilepsie. Bij ieder ziektebeeld worden de kernsymptomen en andere kenmerken beschreven en worden adviezen gegeven voor de medische en verpleegkundige behandeling.

Editie 4, 2014 Download artikel

Inloggen