"Knippen we de navelstreng door?"

Auteur(s): Berg, A. en Struijs, W.

Een 53-jarige vrouw wordt na een tentamen suïcide gereanimeerd en buiten bewustzijn opgenomen in een algemeen ziekenhuis. Na tien dagen ontwaakt ze op de Intensive Care met ernstige motorische, cognitieve en communicatieve stoornissen. Ze wordt overgeplaatst naar een afdeling Ouderenpsychiatrie, waar een abstinerend beleid wordt ingezet (abstineren: zich onthouden van, afzien van).

Bij abstinerend beleid wordt een in gang gezette behandeling gestaakt of wordt aan behandeling niet begonnen. Alle maatregelen die wel genomen worden zijn ter verlichting van lijden. De centrale vraag in deze gevalsbeschrijving betreft het besluit om in de gegeven situatie een PEG-sonde al dan niet te vervangen.

Een PEG-sonde (percutane endoscopische gastrostomie) is een sonde naar de maag of darm via de buikwand om een patiënt te voeden die voedsel (en medicatie) niet op orale wijze tot zich kan of mag nemen. De sonde heeft bij langdurig gebruik voordelen boven een neussonde, vooral vanwege minder irritatie en minder kans op verwijdering door de patiënt zelf.
Moreel Beraad wordt bij de besluitvorming omtrent het wel dan niet vervangen van de sonde ingezet.

Editie 3, 2013 Download artikel

Inloggen