KOP-model

Auteur(s): Breukers, I.
Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Vanaf 2014 krijgen cliënten met een chronisch psychiatrische aandoening – die hun behandeling binnen de gespecialiseerde ggz stabiel hebben afgerond – begeleiding in de generalistische basis-ggz. Traditioneel worden in de basis-ggz ‘eenmalige’ psychische klachten kortdurend behandeld.
Dit gebeurt vaak volgens het kop-model: klachten = omstandigheden x persoonlijke stijl. Door toepassing van het kop-model verwerven cliënten stapsgewijs handvatten om tot klachtenvermindering en optimalisering van zelfmanagement te komen. In de generalistische basisggz kan het kop-model inhoudelijk en financieel effectief worden toegepast voor de begeleiding van cliënten met chronisch psychiatrische problematiek, zoals de persisterende depressieve stoornis.
De inhoudelijk eclectische kopbenadering sluit aan bij eerder doorlopen behandelingen en actuele omstandigheden en anticipeert op verder herstel van cliënts eigen regie. De verpleegkundige begeleiding bestaat uit het bieden van kop-structuur en -ondersteuning, waardoor de cliënt eigen handvatten kan (her)vinden en toepassen, met versterking van persoonlijke (coping)stijl en eigen kracht als gevolg.

Editie 4, 2014 Download artikel

Inloggen