Kritisch beoordelen RCT

Auteur(s): Paul Doedens
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De randomised controlled trial (RCT) is een gerandomiseerd interventieonderzoek en wordt beschouwd als de gouden standaard voor het onderzoeken van het effect van een interventie. Voor het gebruik van een RCT is een kritische beoordeling van de validiteit, resultaten en toepasbaarheid essentieel. In dit artikel wordt een recente RCT uit het domein van de GGZ als voorbeeld gebruikt voor een kritische beoordeling aan de hand van het beoordelingsinstrument van het Cochrane Netherlands.

Editie 1, 2019 Download artikel

Inloggen