Lezen van een wetenschappelijk artikel

Auteur(s): Kaub, K. en Westmaas, A.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Werken volgens het principe van evidence-based practice (EBP) houdt in dat er bij keuzes in de zorg rekening wordt gehouden met de expertise van de behandelaar, de voorkeur van de patiënt en het best beschikbare bewijs uit de wetenschap.
Om te achterhalen wat het best beschikbare bewijs is, worden de vijf stappen van EBP gevolgd: ask, access, appraise, apply en audit.
Het lezen van een wetenschappelijk artikel (bij de stappen access en appraise) vergt echter oefening en vaardigheid. Een handvat hierbij is de vaste opzet van een artikel. Tevens kunnen checklists van de Dutch Cochrane Centre de verpleegkundige ondersteunen bij het methodisch lezen en beoordelen van onderzoek alvorens de resultaten in de eigen praktijk tot
te passen.

Editie 2, 2015 Download artikel

Inloggen