Like a COMET: Competitive Memory Training

Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Ieder mens denkt wel eens negatief over zichzelf, dat hoort bij het leven. Wanneer deze gedachten overwegend negatief zijn, kunnen ze mensen belemmeren in hun functioneren. Zo kan het zijn dat mensen bijvoorbeeld geen relaties aan durven te gaan, of niet durven te solliciteren, omdat ze ervan overtuigd zijn dat zij toch niet zullen slagen. Soms resulteert dit in bijvoorbeeld de overtuiging een mislukkeling te zijn. In dat geval kan er sprake zijn van een negatief zelfbeeld. Dit is voor veel mensen een groot probleem, zowel voor mensen met als voor mensen zonder psychiatrische aandoeningen. Een negatief zelfbeeld kan de kwaliteit van leven en het algeheel welbevinden namelijk negatief beïnvloeden. Het kan beschouwd worden als symptoom en als instandhoudende factor van een psychiatrische aandoening.

Editie 3, 2017 Download artikel

Inloggen