LVB en een lage emotionele ontwikkeling

Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In de forensische zorg is de omvang van de groep met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid groot en binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg (VG) wordt een toename van psychiatrische problematiek gezien. De emotionele ontwikkeling heeft invloed op het gedrag van patiënten met een LVB en kan een verklarende factor zijn voor probleemgedrag.

Editie 1, 2021 Download artikel

Inloggen