Mannen versus vrouwen bij myocardinfarct

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Een myocardinfarct bij vrouwen wordt vaak niet herkend door de patiënt of door zorgprofessionals (verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en/of artsen/specialisten in algemene en geestelijke gezondheidszorg). Het niet-herkennen van een myocardinfarct komt niet alleen door de beeldvorming ervan als ‘mannenziekte’, maar ook door de  atypische symptomen bij vrouwen. Dit leidt tot vertraging bij het stellen van de diagnose en behandeling. Patiënten of zorgprofessionals zijn er vaak niet van op de hoogte dat depressie of diabetes/hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap het risico op een myocardinfarct sterk verhogen.

Editie 2, 2019 Download artikel

Inloggen