Medicamenteuze behandeling van het metabool syndroom

Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Het metabool syndroom is gedefi nieerd als een cluster van risicofactoren die de kans op hart- en vaatziekten verhogen. Het staat ook bekend als prediabetes, syndroom X of insulineresistentie syndroom. Hoewel het concept omstreden is geweest, wordt het metabool syndroom gezien als een klinisch bruikbaar middel om een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten te diagnos ticeren. Patiënten met psychiatrische aandoeningen lopen een sterk verhoogde kans op het ontwikkelen van het metabool syndroom, onder andere vanwege een ongezonde leefstijl en bijwerkingen van psychofarmaca zoals antipsychotica. Dit is de voornaamste oorzaak voor de tien tot twintig jaar kortere levensverwachting voor patiënten met een ernstige psychiatrische aan doening. Een essentiële stap naar de optimale behandeling is het stellen van een juiste diagnose. Er zijn verschillende studies die laten zien dat het risico op hart- en vaatziekten niet – of pas te laat – wordt onderkend bij mensen met psychiatrische stoornissen. Hierin is een belangrijke taak weggelegd voor verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten. De belangrijkste behandeling van het metabool syndroom is leefstijlverandering. Daarnaast kunnen medicamenteuze interventies toegepast worden op de individuele risicofactoren. Belangrijkste blijft echter door systematische screening het mogelijk optreden van het metabool syndroom nauwgezet te monitoren.

Editie 2, 2016 Download artikel

Inloggen