Medicatie bij een stoornis in alcoholgebruik voor abstinentie en minder drinken

Rubriek: Verslavingszorg
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Naast psychologische en herstel bevorderende interventies zijn er verschillende medicamenteuze behandelopties bij de behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. In de multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol wordt aan de hand van een stappenplan een advies gegeven over de medicamenteuze behandelopties. In dit artikel leest u hoe dit stappenplan tot stand is gekomen en hoe dit eruitziet.

Editie 2, 2024 Download artikel Factsheets ‘minder drinken’ Factsheets ‘abstinentie’

Inloggen