Medicatieverificatie bij opname en ontslag

Sinds 1 januari 2011 is de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten van kracht in de eerste lijn en vanaf eind 2012 ook in de tweede lijn. Dit betekent dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de naleving van deze richtlijn gaat controleren.

Het Veiligheidmanagementsysteem (VMS) is een stelsel van concrete maatregelen waarmee gezondheidszorginstellingen risico’s continu signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen aan de veiligheid.

Dit vms heeft tevens tien hoog vermijdbaar geclassificeerde vormen van schade geïntegreerd in een richtlijn. Eind 2012 moesten de 93 ziekenhuizen een vms-systeem hebben geïmplementeerd en 50% reductie kunnen aantonen op specifieke thema’s. Medicatieoverdracht en medicatieverificatie vormen hiervan een cruciaal onderdeel.

Door het vaststellen van de daadwerkelijk gebruikte medicatie bij opname en ontslag (medicatieverificatie) kan veel onbedoelde schade worden voorkomen. De ervaringen van andere sectoren in de gezondheidszorg kunnen worden aangewend om medicatiegerelateerde fouten tot een minimum te beperken.

Editie 2, 2013 Download artikel Literatuurlijst-Medicatieverificatie

Inloggen