Medische informatie delen op verzoek van UWV

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Mag of moet een verpleegkundig specialist meewerken aan het verstrekken van medische informatie ten behoeve van een herkeuring van een uitkeringsgerechtigde cliënt? In dit artikel wordt deze vraag beantwoord aan de hand van de casus over John. 

Editie 2, 2023 Download artikel Literatuur

Inloggen