Met de beste bedoelingen...

Voor velen is en blijft het medisch beroepsgeheim een lastig onderwerp. Zeker in een tijd dat het beroepsgeheim steeds meer onder druk staat en zorginstanties bijvoorbeeld verplicht worden om medewerking te verlenen bij het verstrekken van medische gegevens over de patiënt ten behoeve van de financiering van de zorg.

Ook in de praktijk is het voor de verpleegkundige lastig te beoordelen, wanneer wel en wanneer geen informatie mag worden verstrekt aan derden of externe instanties.

Na de zomer van 2013 zal V&VN naar verwachting een handreiking publiceren hoe om te gaan met het medisch beroepsgeheim voor verpleegkundigen en verzorgenden.1 In dit artikel zal een casus nader worden behandeld, namelijk het medisch beroepsgeheim en de samenwerking met de politie.

Editie 2, 2013 Download artikel

Inloggen