Metabool syndroom in de ggz: diagnostiek, oorzaken, gevolgen en behandeling

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste doodsoorzaak bij ernstige psychiatrische stoornissen zoals depressie, schizofrenie en bipolaire stoornis. Het metabool syndroom is een combinatie van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (obesitas, hoge bloeddruk, en verstoorde vet- en suikerwaarden in het bloed). Daarmee kan het metabool syndroom gebruikt worden om patiënten in de geestelijke gezondheidszorg te identificeren die behandeling nodig hebben om hun risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. Behandeling bestaat uit getrapte combinatie van leefstijl, medicamenteuze en chirurgische interventies.
Leefstijladviezen en -interventies streven onder meer een gezond eet- en beweegpatroon na. Medicatieinterventies zijn gericht op de individuele risicofactoren van het metabool syndroom, en/of aanpassing van psychotrope medicatie op geleide van metabole bijwerkingen.
Een uiteindelijke mogelijkheid vormt bariatrische chirurgie. Verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten hebben een belangrijke taak in de diagnose en initiële behandeling van het metabool syndroom in de geestelijke gezondheidszorg.

Editie 1, 2015 Download artikel

Inloggen