Metacognitieve training in een klinische en ambulante setting bij patiënten met een psychose

Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In de metacognitieve training (mct) komen vijf kenmerkende disfunctionele denk- en redeneerstijlen van mensen met een (chronische) psychotische stoornis aan de orde. In de mct wordt psycho-educatie in de vorm van
kennisoverdracht over denkstijlen, hallucinaties, geheugen en inlevingsvermogen gecombineerd met diverse speelse oefeningen. Deze behandeling in acht sessies wordt gegeven in de vorm van een – gratis beschikbare – PowerPointpresentatie.
Zevenenveertig personen (van wie negen personen klinisch waren opgenomen) met een ernstige stoornis in het schizofreniespectrum volgden de mct. Door middel van een gestandaardiseerd
evaluatieformulier werd onderzocht hoe de deelnemers de mct beoordeelden. Cliënten waardeerden de mct gemiddeld gesproken positief: 88,9% vond het een zinvolle en doordachte training, die leuk is (81,8%) en waarvan de doelstellingen duidelijk zijn (86,7%) en praktisch toepasbaar (73,3%).
Vanuit cliëntenperspectief lijkt de mct als een basisonderdeel in de behandeling van stoornissen in het schizofreniespectrum te kunnen worden opgenomen.

Editie 4, 2014 Download artikel

Inloggen