Mondzorg bij mensen met een psychotische stoornis

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De zorg voor een goede mondgezondheid bij mensen met psychotische symptomen is onontbeerlijk en zou een vast onderdeel moeten zijn binnen de integrale zorgverlening rond om mensen met een psychotische stoornis. Hiervoor zijn geen concrete vastomlijnde richtlijnen, protocollen of interventies ontwikkeld en er is weinig systematische aandacht voor. Goede kennis van zaken, overzicht, proactiviteit, zorgvuldige regie, verantwoordelijkheid en multidisciplinaire afstemming zijn essentieel om patiënten te ondersteunen bij het voorkómen en verminderen van problemen in de mondgezondheid. Het systematisch bevragen van patiënten ten aanzien van mondgezondheid en op basis daarvan voorlichting geven en best practice interventies inzetten is van belang om de juiste zorg te verlenen.

Editie 2, 2016 Download artikel Artikel Kisely Aanvullende literatuur

Inloggen