Muziek in de GGZ

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Muziektherapie wordt sinds begin 1940 ingezet in de behandeling van mensen met psychische en psychiatrische problematiek met als doel klachten te verminderen en te leren deze beter hanteren.Muziektherapie richt zich doorgaans op het positief beïnvloeden van generieke factoren zoals stress, emotieregulatie en sociale interactie. Er is in toenemende mate evidentie voor de inzet van muziektherapie bij mensen met een depressie en bij mensen met depressieve klachten zonder formele diagnose. Toch is muziektherapie doorgaans niet een van de eerste interventies waaraan wordt gedacht in de behandeling van mensen met depressieve klachten. In dit artikel wordt uitleg gegeven over muziektherapie en beschreven hoe muziektherapeuten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten interdisciplinair kunnen samenwerken in de behandeling van mensen met depressieve klachten.

Editie 2, 2022 Download artikel

Inloggen