Nabespreken van dwanginsluitingen

Verpleegkundige

Bij het terugdringen van dwang en drang is het perspectief van de patiënt op de dw anginsluiting van belang. Het nabespreken van gedwongen insluiting geeft input om de dwang te verminderen en de zorg tijdens dwang te verbeteren. De ervaren gevolgen van de afzondering zijn niet gering. Het evalueren van dwanginsluitingen met patiënten levert een belangrijke aanvulling op de kennis van hulpverleners. De verbeteringen die de afgelopen jaren zijn toegepast rond dwang, leiden er niet toe dat dwanginsluiting beter of prettiger ervaren wordt. Het perspectief van patiënten tijdens en na de dwanginsluiting geeft duidelijke aanwijzingen om de zorg te verbeteren. In dit artikel wordt een methode beschreven om  dwang na te bespreken. Deze wordt geïllustreerd met onderzoek in een kliniek voor forensische en een kliniek voor langdurig intensieve psychiatrie naar de ervaringen van patiënten en casuïstiek.

Editie 3, 2017 Download artikel

Inloggen