Niet farmacologische interventies bij slaapproblemen in de verslavingszorg

Auteur(s): Nauta, D. en Nynke Boonstra
Rubriek: Verslavingszorg
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Bij het aanpakken van slaapproblemen is het van belang een goed beeld te krijgen van de in stand houdende factoren van slaapproblemen, zodat een brede focus kan worden gekozen bij het inzetten van interventies. De ICF (International Classifi cation of Functioning) vormt een goed hulpmiddel om zicht te krijgen op de gehele context. Deze context is van belang, omdat slaapproblemen veel negatieve gevolgen hebben op lichamelijk, psychisch en maatschappelijk gebied. Dit sluit aan bij de verpleegkundige focus: het bevorderen van herstel of leren omgaan met de gevolgen van de problematiek voor het dagelijks functioneren van de patiënt in zijn omgeving.

Editie 4, 2015 Download artikel

Inloggen