Nonviolent Crisis Intervention

Nonviolent Crisis Intervention (NCI) van het Crisis Prevention Institute (CPI) is een evidence-based practice die ontwikkeld is om professionals te trainen in het veilig omgaan met angstig, vijandig of agressief gedrag van patiënten.

De methode werd in 2012 geïntroduceerd in het UMC Utrecht. De training heeft als doel agressie te voorkomen en het risico op trauma en letsel van zowel de patiënt als de professional te minimaliseren.

Preventieve en de-escalerende technieken worden getraind evenals bewustwording van non-verbale communicatie, het vermijden van machtsstrijd en het stellen van grenzen. Fysieke inperking wordt als laatste redmiddel gebruikt en altijd zonder pijnprikkels.

In dit artikel worden de achtergrond en de inhoud van de training beschreven – toegelicht aan de hand van een casus –, de Nederlandse regelgeving en eerste ervaringen uit de praktijk.

Editie 3, 2012 Download artikel Literatuur

Inloggen