Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS): definitie, diagnostiek en behandeling

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige


Het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) is een aandoening waarbij er tijdens de slaap apneus (ademstops) optreden, al dan niet in combinatie met snurken. Deze ademstops worden veroorzaakt doordat de bovenste luchtweg samenvalt. De slaapkwaliteit is vaak slecht en daardoor zijn patiënten overdag erg vermoeid en hebben een slaapneiging.
OSAS gaat in 90% van de gevallen gepaard met ernstig overgewicht. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is de prevalentie van overgewicht/ metabool syndroom > 35%. Dit voorspelt mogelijk een hoge prevalentie
van OSAS. Momenteel wordt OSAS nog niet als zodanig herkend.
Met behulp van een casus vanuit de GGZ willen we inzicht geven in de risicofactoren, symptomen en behandelingsmogelijkheden van OSAS voor zowel de reguliere zorg als voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).

Editie 1, 2014 Download artikel

Inloggen