Omgaan met patiënten die zichzelf beschadigen

Auteur(s): Nienke Kool en Koekkoek, B.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De verschillende perspectieven van patiënten en hulpverleners op zelfbeschadigend gedrag kunnen ertoe leiden dat zij in houding en gedrag tegenover elkaar komen te staan. Het gevolg is dat beide partijen moeite hebben om de gevoelens en gedachten te bespreken die aan zelfbeschadiging ten grondslag liggen. Het bespreken van deze onderliggende problemen is noodzakelijk om tot inzicht in en herstel van zelfbeschadiging te komen. De training Met Mij Alles Goed is ontwikkeld om de communicatie tussen patiënten en hulpverleners te verbeteren. De inzet van ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling en het aanbieden van deze training is een onmisbare schakel. Onderzoek naar het effect van de training Met Mij Alles Goed toont aan dat deelnemers na het volgen van de training een positievere houding hadden naar patiënten die zichzelf beschadigen, dat zij meer vertrouwen hadden in hun eigen competentie om met deze patiënten om te gaan en dat zij dichter bij hen konden staan.

 

Editie 3, 2015 Download artikel

Inloggen