Onderkenning ASS als comorbiditeit bij ADHD bij volwassenen van belang voor juiste behandeling

Auteur(s): Menger, M. en Nynke Boonstra
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Sinds 1995 is er meer aandacht voor de diagnostiek en behandeling van volwassenen met Attention Defi cit Hyperactivity Disorder (ADHD). Actuele studies laten zien dat ADHD in ongeveer de helft van de gevallen voortduurt in de volwassenheid.1
De geschatte prevalentie van ADHD in de volwassenheid ligt tussen de 3 en 4%.2 De incidentie van ADHD is aan het toenemen, vermoedelijk omdat de diagnose vaker wordt gesteld door verbeterde diagnostiek.3

Editie 2, 2015 Download artikel

Inloggen