Onderweg naar eerder

Risico op sociale uitsluiting bij jongeren kan leiden tot psychiatrische problematiek Psychiatrische stoornissen komen twee keer vaker voor bij thuisloze jongeren dan bij niet-thuisloze jongeren. In 2007 is het UMC Utrecht daarom een team gestart dat gericht is op psychiatrische diagnostiek bij thuisloze jongeren in de stad Utrecht, het Cabrioteam.

Bij thuisloosheid is er sprake van een ernstige vorm van sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting is een bekende determinant voor het ontstaan van psychiatrische problemen. Er zijn diverse factoren aan te wijzen die het risico van sociale uitsluiting onder jongeren vergroten. De belangrijkste risicofactor is het opgroeien in een problematische gezinssituatie.

Uit dossieronderzoek (n = 161) is gebleken dat een groot deel van de thuisloze jongeren bekend was bij Bureau Jeugdzorg, voordat zij door het Cabrioteam van het UMC Utrecht gezien werden. De zorg aan deze doelgroep kan verbeterd worden wanneer het mogelijk is (beginnende) psychiatrische problematiek te detecteren bij jongeren die bekend zijn bij Bureau Jeugdzorg.

Editie 1, 2013 Download artikel

Inloggen