‘Ook u bent welkom’

Rubriek: Casus

Onder de titel ‘Ook u bent welkom’ start ‘Slimmer Beter’ begin 2009 een project op de afdeling Psychiatrie in het UMC Utrecht voor het invoeren van familiebeleid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het sociaal netwerk van de patiënt een belangrijke rol speelt bij herstel en verloop van de psychiatrische ziekte. Dit contact is duurzaam, in tegenstelling tot veel hulpverleningscontacten. We willen vanaf het eerste contactmoment het sociaal netwerk actief betrekken bij de directe zorg aan jongeren, volwassenen en ouderen, die depressief of (drugs)psychotisch zijn, stemmingsproblemen hebben of in crisis zijn.

Sinds enige tijd hebben we onder andere de mogelijkheid tot rooming-in op de afdeling Psychiatrie. Rooming-in betekent dat een familielid en/of directbetrokkene bij de patiënt mag/mogen overnachten wanneer dit volgens het behandelteam een meerwaarde heeft. In het begin van het project was er wel enige weerstand op de afdeling, men verwachtte dat het veel meer werk zou zijn als familieleden actief bij het behandel- en herstelproces betrokken werden. In de praktijk is gebleken dat het inderdaad meer tijd kost, maar men ziet ook heel duidelijk wat het oplevert

Editie 3, 2013 Download artikel

Inloggen