Passende zorg voor transgender personen met LVB

Auteur(s): Maes, Jessica
Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De afgelopen jaren is er een toename in zichtbaarheid van transgender personen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Steeds vaker komt de reguliere zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in aanraking met ondersteuningsbehoeften op het gebied van gender. In het eerder gepubliceerde artikel over genderdiversiteit in NA-GGZ leest u meer over dit thema. Hoe u als verpleegkundige of als verpleegkundig specialist ondersteuning kunt bieden aan deze specifieke groep, leest u in dit artikel!

Editie 4, 2023 Download artikel

Inloggen