Patiënt met een licht verstandelijke beperking en probleemgedrag

Auteur(s): Gieke Free en Diana Polhuis
Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In deze gevalsbeschrijving past de behandelaar integratieve diagnostiek en behandeling toe bij een patiënte met een licht verstandelijke beperking, probleemgedrag en mogelijk een borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Onveilige gehechtheid en overvraging bleken belangrijke oorzaken van het probleemgedrag. De meest opvallende uitkomst van de behandeling was een sterke afname in ernst en frequentie van het probleemgedrag.

Editie 1, 2017 Download artikel

Inloggen