Patienten die doen alsof ze psychisch ziek zijn: de nagebootste stoornis met psychische verschijnselen

Auteur(s): Klijn, I.

Geveinsde ziekten komen binnen de gezondheidszorg veel voor. Mensen kunnen vele redenen hebben om ziekte te veinzen Ziek zijn heeft naast nadelen onmiskenbare voordelen, van externe en van interne aard. Dit artikel gaat over het veinzen van klachten vanwege interne psychologische motieven bij de veinzer. In DSM-IV-termen wordt dat een nagebootste stoornis genoemd. Na beschrijving van vóórkomen en beloop van nagebootste stoornissen met vooral lichamelijke symptomen wordt ingegaan op die met psychische verschijnselen.

Het onvermogen om gepresenteerde psychische klachten als geveinsd te duiden, de weerstand om dat te doen, maar ook het belang ervan worden besproken. Het belang is erin gelegen te voorkomen dat geveinsde psychische klachten en symptomen leiden tot diagnoses die een patiënt levenslang blijven achtervolgen. En dan hebben we het nog niet
over de behandelconsequenties van die diagnosen. Handvatten worden aangereikt voor onderkenning en er worden suggesties gedaan hoe met dergelijke onderkenning om te gaan.

Editie 3, 2013 Download artikel

Inloggen