Personen met verward gedrag

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Er is de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor verwarde personen. Dit is een begrip waarover weinig consensus is en waaronder een grote diversiteit aan mensen kan worden geschaard. In één op de vijf gevallen is er sprake van psychiatrische problematiek. Vaak zijn er dan meerdere problemen, zoals psychiatrische symptomen, verslavingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met problemen op verschillende levensgebieden zoals schulden en dak- en thuisloosheid. In 2015 werd het Aanjaagteam Verwarde Personen in het leven geroepen dat zes verdiepingsregio’s heeft ingericht die werken aan een plan van aanpak op basis van negen bouwstenen. In dit artikel wordt deze werkwijze uitgelegd aan de hand van een casus.

Editie 2, 2017 Download artikel

Inloggen