Positieve Gezondheid in de GGZ

Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Positieve Gezondheid sluit aan bij herstelondersteunend werken, omdat er bij beide een appel wordt gedaan op het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, ondanks dat er sprake is van een kwetsbaarheid of ziekte. Met het aanspreken van de eigen bron van veerkracht, wordt een betekenisvol leven centraal gesteld.

Editie 2, 2020 Download artikel

Inloggen