Positieve psychologie in de huisartsenpraktijk

Auteur(s): Harold Wenning
Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Wereldwijd wordt onderzoek gedaan naar de effecten van positieve psychologie. Inmiddels is aangetoond dat positieve psychologie een positief effect heeft op het welzijn van mensen en leidt tot afname van depressieve klachten. Positieve psychologie richt zich niet alleen op de behandeling of preventie van gezondheidsproblemen, maar juist ook op het bevorderen van gezondheid, welbevinden, kwaliteiten en vaardigheden. In dit artikel wordt een casus beschreven van een man die aanvankelijk met verdenking van hartklachten in het ziekenhuis belandde, maar uiteindelijk in de huisartsenpraktijk wordt behandeld door de POH-GGZ/VS-GGZ.

Editie 3, 2016 Download artikel

Inloggen