Problemen en dilemma's bij lithium

Lithium is een effectief middel bij de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis. De toepassing van lithium wordt echter beperkt door bijwerkingen. Enkele van de meest voorkomende bijwerkingen bij langdurig gebruik zijn polydipsie (gemeld bij 38-70% van de gebruikers), polyurie (15-40%), schildklierafwijkingen, tremor (28-45%), droge mond, cognitieve stoornissen (10-43%), gewichtstoename en moeheid.1

Patiënten ervaren gewichtstoename en cognitieve stoornissen als het meest onprettig. Bijwerkingen zijn een belangrijke oorzaak van therapieontrouw of het in overleg met de behandelaar staken van de behandeling (15-20%). De volgende casus illustreert welke problemen en dilemma’s bij de behandeling met lithium kunnen voorkomen.

Editie 1, 2012 Download artikel

Inloggen