PsyNet: patiënt meer regie en betere samenwerking

Rubriek: Interventies
Verpleegkundige

Bij de zorg voor psychiatrische patiënten zijn dikwijls verschillende hulpverleners van verschillende instellingen betrokken. Idealiter is de psychiatrische, somatische en maatschappelijke zorg voor ernstig psychiatrische patiënten geïntegreerd. In werkelijkheid verloopt de samenwerking tussen overheids- en maatschappelijke organisaties, GGZinstellingen en (academische) ziekenhuizen echter vaak moeizaam. De sleutel ligt hier in het kantelen van ketenzorg naar netwerkzorg. Bij netwerkzorg richt iedere partij in het netwerk van de patiënt zich op zijn kerntaken, zodat de vereiste zorg en ondersteuning op elk moment door de best toegeruste behandelaar worden uitgevoerd, in samenwerking met de andere partners. Om een (zorg)netwerk goed te laten werken, wordt in regio Utrecht gebruikgemaakt van PsyNet. PsyNet is een digitaal beveiligd platform, waar de cliënt samen met zijn mantelzorgers en zorgverleners een netwerk vormt. In de afgelopen twee jaar hebben we veel lessen geleerd waarmee u bij het implementeren van een e-health tool rekening kunt houden.

Editie 4, 2016 Download artikel

Inloggen