Quetiapine off-label

Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Binnen de psychiatrie is het voorschrijven van psychiatrische medicatie voor andere indicaties dan die waarvoor het geregistreerd is (off-labelvoorschrift) een wijdverbreide praktijk. Zo wordt quetiapine off-label voorgeschreven bij slaapstoornissen, gedragsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen en middelengebruik.1 Het is het meest voorgeschreven antipsychoticum in Nederland en het meest off-label voorgeschreven in de Verenigde Staten.2 Uit verschillende reviews blijkt dat dit off-labelgebruik niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd is.1,2,3,4 De bijwerkingen zijn fors en er is geen bewijs voor effectiviteit. Mogelijk zijn er andere veilige en beter onderzochte alternatieven.1 In dit artikel worden de indicatie voor het voorschrijven van quetiapine en de bijwerkingen en controles besproken. Verder wordt beschreven wat er bekend is met betrekking tot het off-label voorschrijven van medicatie in het algemeen. Ook worden de resultaten van een kleine pilot beschreven.

Editie 3, 2017 Download artikel

Inloggen